Vårda dina kund­relationer

Kontaktregister & nyhetsbrev

Förenkla och strukturera den regelbundna kontakten med dina kunder med hjälp av nyhetsbrev, sms och automatiserade utskick.

Smarta kundrelationer

CRM

Samla mobilnummer och e-postadresser i ett kontaktregister och skapa utskick i form av nyhetsbrev, SMS eller enkäter för att få värdefull feedback. Allt detta sker snabbt och enkelt i webbpubliceringsverktyget Site Server.

Kontaktregister – Contact Manager

Samla och hantera dina kunder i kontaktregister. Du kan lägga in dina kunders kontaktuppgifter och skapa dina kontaktgrupper eller låta kunderna själva välja vilken grupp de vill tillhöra och därmed vilken information de vill ha.

Nyhetsbrev – Mailman

Skapa, hantera och skicka nyhetsbrev till dina kunder. Vi skapar den grafiska grundmallen för dina nyhetsbrev och du bestämmer innehåll och lägger själv in det. I statistiken som skapas vid varje utskick ser du resultatet av ditt nyhetsbrev. Bland annat hur många som läst brevet och vilka som klickat på en speciell länk.

SMS-utskick – Mobile SMS

Skapa, hantera och skicka SMS till dina kunder. Antingen skickar du ett SMS till några få mottagare eller till en hel kontaktgrupp. Resultatet ser du omgående i statistiken som skapas vid varje utskick. Du ser bland annat hur många som fått ditt SMS och hur många som inte kommit fram.

Enkätutskick – Survey Manager

Skapa, hantera och distribuera webbenkäter. Vi skapar utseendet för enkäten och du väljer vilka frågor och svarsalternativ du vill ha med. Genom statistiken som skapas vid varje utskick ser du resultatet av din enkät. Du ser vilka som besvarat enkäten, vad de svarat i varje enskilt fall samt en sammanställning av alla svar. Ett smidigt sätt att få veta vad dina kunder tycker.

Vill du vet mer om kontakter, nyhetsbrev och grupp SMS ?