Välkommen Länstrafiken

Vi på Internetmedia har fått det hedersamma förtroendet av att ta fram och utveckla Länstrafiken Jämtlands webbplats från och med 2024 och fram till 2028.

Vi på Internetmedia har i över 20 år levererat webblösningar till Jämtlands och Sveriges företag. Vi ser nu fram emot att arbeta med framtagandet av Länstrafikens nya webbplats och sedan tillsammans med Länstrafiken utveckla sidan.

- Ett av våra första uppdrag på Internetmedia 2001 var att göra Länstrafikens webbsida. Detta var över 20 år sedan. Vi är kvar och mer konkurrenskraftig än någonsin och nu skall vi jobba ihop igen vilket skall bli riktigt kul, säger Joakim Persson VD på Internetmedia.

- Vi ser framemot en modern och kundvänlig webblösning. Vi vill att den ska bidra till att göra det enkelt för våra kunder att planera och köpa sina resor och det tycker vi att Internetmedia har god insikt i, säger Ulrika Fernström, kund- och marknadschef på Länstrafiken.

Vill du också ha hjälp av Östersunds trevligaste digitalbyrå kontakta Joakim Persson, 070-6293278

Mer spännande läsning

  • Förbered din webb för tillgänglighetskraven inför

    Med den nya svenska lagen (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, tillsammans med EU:s tillgänglighetsdirektiv från april 2019, är det dags för företag att granska sin digitala tillgänglighet. Från och med den 28 juni 2025 kommer kraven som redan gäller för offentliga aktörer att även omfatta den privata sektorn, vilket innebär att digital tillgänglighet blir nödvändig för en rad produkter och tjänster.

  • Har du koll på de nya reglerna för e-handel?

    Syftet med de nya reglerna är att skapa mer transparens genom att bland annat ställa krav på prishistorik. Vi har gjort en lätt översikt över vad förändringarna 2022-09-01 innebär för oss och våra e-handlarkunder.

  • Tillgänglig webb

    Lagen om tillgänglighet för offentlig verksamhet trädde i kraft 23 september 2020 och går ut på att webbplatser och appar ska kunna användas av alla.

Vill du ha hjälp att se över dina register och datahantering?