Varför ser jag inte mina Annonser?

 

Annonsvisningar

Du söker och du söker, men annonsen är inte där 

Den vanligaste frågan som vi får av nya kunder som prövar Google Ads för första gången är just det:
"Varför ser jag inte mina annonser?"

Och vi förstår, det finns så många skäl till att man vill se sina annonser. Du vill veta att annonserna faktiskt visas och att din investering ger resultat. Du vill veta vart dem faktiskt placerar sig och att dem ser ut som dem ska och inte har felaktiga budskap. Skälen är många, och det är klart att du vill vara engagerad i din annonsering och vi vill att du ska vara engagerad i din annonsering!

Men Google Ads fungerar inte riktigt på det sättet, så vi tänkte vi skulle förklara de olika orsakerna till varför du kanske inte ser dina annonser när du söker efter dem.

Målgrupper

Du kanske inte tillhör målgruppen

Google Ads är inte som att annonsera i en dagstidning, annonserna visas inte för alla, inte ens för söken. Ibland väljer vi att sätta målgruppsinriktningar även på söken, specielt om annonserna ska vara B2B (riktade mot andra företag) och om din personliga sökhistorik och dina cookies inte placerar dig i den målgruppen så kommer du inte se annonserna.

Men även om vi inte satt en strikt målgrupp på din kampanj så kommer Google ändå att föredra att visa annonsen för målgrupper som har en högre chans att klicka på annonsen, specielt om den är begränsad av budget, alltså för låg för att annonserna ska kunna visas för alla under dagen. 

Personlig sökhistorik och cookies

Som vi nämde ovan så kan din personliga historik göra att du inte får se annonserna. Google Ads använder användardata såsom tidigare sökhistorik och cookies för att anpassa vilka annonser som visas för vilken användare. Om du regelbundet söker på samma termer utan att klicka på dina egna annonser, kan Google tolka det som att annonserna inte är relevanta för den användaren och därmed inte visa dem.

Det här är alltså inte en uppmuntran att klicka på dina annonser, om du inte är villig att betala för det klicket. Tänk då på att sökord med hög konkurens kan kosta allt mellan 25kr -150kr+

Kampanj inställningar

Har dina kampanjer en specifik tid eller område som dem visas i?

Vissa kampanjer är begränsade geografiskt och efter tid på dyngnet, om det är något som vi tillsamans tagit beslut om så kan det vara därför du inte ser annonserna om du befinner dig utanför den geografiska inriktningen eller söker under tider vi beslutat att annonserna inte ska visas.

Frekvensbegränsning

Det finns en inställning för att begränsa hur ofta en specifik användare ser en annons. Denna inställning används för att undvika överexponering och för att optimera kampanjens effektivitet. Vi använder oftast inte den inställningen eftersom vi vill jobba med automatiska budgivningar så mycket som möjligt så pengarna används så effektivt som möjligt.

Men om det har bedömts som nödvändigt att använda den så kan det vara ett skäl till varför du inte ser annonsen.

Budget

Budgetrestriktioner

Om den dagliga budgeten är begränsad och redan uppnådd, kommer inte annonserna att visas ytterligare den dagen. Även om Googles algoritmer gör sitt bästa för att sprida ut budgeten över dagen, så kan budgeten ta slut och då visas inte annonserna igen förrän nästa dag.

Budgivning

Dina annonser konkurrerar med andra annonser för att visas på Google. Det innefattar olika faktorer såsom budnivå, kvalitetspoäng och annonsernas relevans. Om budet på annonserna är för lågt eller om kvalitetspoängen är låg jämfört med konkurrenterna, kan detta göra att annonserna inte visas så ofta.

Varför skulle budet vara för lågt? Om din budget är för låg kan vi kanske inte lägga höga nog bud för att vinna över konkurenterna.

Vad är kvalitetspoäng? Kvalitetspoäng sätter Google utifrån hur bra dem tycker annonserna är. Är det för många sökord i kampanjen så alla inte kommer med i copyn? Är materialet bra nog? Med mera.

Hur kan relevansen vara låg när vi använder samma sökord i annonserna som kunderna söker på? Det bedöms bland annat på landningsidan, om Google inte tycker att innehållet på landningsidan är relevant sjunker betyget och är det hög avvisningsfrkvens på landningsidan så sjunker betyget.

Ad-blockerare

Dina personliga inställningar i webbläsaren

Jo vi vet det låter ju ganska självklart, men vi har själva glömt att vi har Ad-blockerare på och fått gråa hår över att vi inte hittar annonserna innan vi inser varför. Så kontrollera att du inte har en ad-blockerare på nästa gång du söker efter dina annonser.

Inkognito-läge

Testa att gå in i inkognito-läge eller från olika enheter. Ibland ser man inte sina egna annonser på grund av personanpassade sökinställningar.

Har du fortfarande frågor?

Kanske vill du veta mer om just dina annonser? Eller vill du veta vilka punkter vi skulle vilja förbättra för att öka synligheten av din annonser.

Hör gärna av dig! 

 
Henrik Wahlstedt