Skriv bra rubriker (h1 - h6)

Smart rubriksättning ger dig bättre sökträffar.

Vilka rubriker gillar sökmotorerna?


Rubriker används till att beskriva sidans innehåll och göra det så tydligt uppdelat som möjligt.

  • En huvudrubrik (H1) per sida, gärna så tidigt som möjligt och helst först av allt innehåll.
  • En huvudrubrik kortare än 40 tecken.
  • En unik huvudrubrik gentemot övriga undersidor och andra hemsidor. Att använda samma rubriker på flera sidor hjälper inte, snarare tvärtom.
  • Konsekvent användning av rubriker och formatmallar. 

Gör så här!

  • Valda ord ska finnas med i huvudrubriken. Viktigaste av de förväntade sökorden först.
  • Se till att underrubriker (H2) finns med de förväntade sökorden. Se till att antalet underrubriker inte överstiger antalet ord. Blir det för många underubriker bör innehållet delas på fler undersidor istället. Se hellre till använda avsnittsrubriker (H3) för att dela upp innehållet under en underrubrik.
  • Rubriker ska vara tilltalade och träffsäkra. Använd aldrig vi, jag, oss eller mig i primärt syfte. Sökmotorerna vet inte vilka "vi" eller "jag" är.
  • Använd rubriker på samma sätt på alla webbsidans undersidor.
  • Är din webbsida uppbyggt helt I HTML5 med sektioner kan flera H1 användas på samma sida.