Layout – Avsnitt och kolumner

Bygg upp din webbsida.

Webbsidans byggklossar

Webbsidans layout justeras genom att bygga upp stycken, kloumner och avsnitt.

Innehållet läggs till i avsnitt på höjden.
I avsnitten finns kolumner i sidled och i kolumnerna byggs sedan stycken i höjdled.

Avsnitts- och kolumnalternativen dyker upp då du för muspekaren över ett objekt.

Lägg till ett nytt avsnitt

Vill du lägga till ytterligare avsnitt på din sida ställer du dig på det avsnitt du vill att det nya ska hamna under.

Det nya avsnittet hamnar nedanför det ursprungliga avsnittet och tillhör nu samma kolumn som texten i kolumnen bredvid, men får en egen avsnittsfält.

Gör så här!

  • Välj dubbelpilen nedåt i avsnittslisten skapas ett nytt avsnitt under det avsnitt du står på.
  • ”Nytt Innehåll” kommer upp och nytt innehåll t. ex. textbildtabell kan läggas in. Den nya innehållsmodulen får ett eget avsnitt och kolumnfält.
  • Med pil upp och pil ner kan ett avsnitt flyttas uppåt eller nedåt på den aktuella sidan.

Lägg till en ny kolumn

Vill du lägga till ytterligare kolumner på din sida ställer du dig på den kolumn du vill att den nya ska hamna bredvid.

Den nya kolumnen hamnar till höger bredvid den ursprungliga kolumnen och tillhör nu samma avsnitt som texten i den ursprungliga kolumnen, men får ett eget nytt kolumnfält.

Gör så här!

  • Välj dubbelpilen till höger i kolumnlisten så skapas en ny kolumn till höger om den kolumn du står på.
  • "Nytt innehåll" kommer upp och nu kan nytt innehåll t. ex. textbildtabell läggas in.
  • Med pil höger och pil vänster kan en kolumn flyttas till höger eller vänster på den aktuella sidan.