Publicera och avpublicera sida

Visa och dölj sidor för besökare.

Publicera sida

I Site Server CMS redigerar du sidan innan du publicerar den på webben. Inget förändras alltså för besökaren innan du är klar med dina ändringar.

Gör så här!

 • Välj Publicera i den grå listen upptill för att få upp menyvalen.
 • Väljer du att Publicera nu så publiceras sidan direkt.

Om innehållet är förändrat efter senaste publiceringen måste sidan publiceras igen för att de nya ändringarna ska synas för besökare.


Tips!

Du kan också välja Tidsinställd publicering, för att dina förändringagar ska synas först vid en vald tidpunkt.

Växla mellan redigeringsläge och publicerat läge

Du kan välja att gå till besökarens vy för att se den version som finns publicerad. Längst upp i högra hörnet på själva redigeringssidan, strax under Sidegenskaper, hittar du en vit fyrkantig redigeringslägesknapp som fungerar som en passage mellan redigeringsläget och det publicerade läget (gå till publicerad version). På den kan du alltså växla mellan redigeringsläget – där du redigerar sidan och besökarens vy – vad andra ser när de går in på sidan.

Knappen hänger med även på utsidan för att du på samma sätt ska kunna gå tillbaka genom passagen och fortsätta redigera din sida.

Se sidans publiceringsstatus

Sidans publiceringsstatus syns i listen ovanför visningsläget. Du kan också se sidans status genom att titta i sidstrukturen till vänster:

 • Två röda punkter betyder att sidan inte är publicerad
 • En röd och en grön punkt betyder att sidan har redigerats sedan senaste publicering.
 • Två gröna punkter betyder att sidan är publicerad.

Om sidan är publicerad står angivet i det grå fältet upptill. Det går också att kolla vilken färg sidans två prickar har i sidstrukturen.

Avpublicera sida


Alternativet Avpublicera döljer sidan för besökaren, men sidan finns kvar i strukturen för redigering eller senare publicering igen. Har du manuellt länkat något till sidan du avpublicerar skall denna länk tas bort eller länkas om, då den kommer att sluta fungera.

Gör så här!

 • Välj Avpublicera.
 • Väljer du att Avpublicera nu så avpubliceras sidan direkt.

Tips!

Du kan också välja Tidsinställd avpublicering, för att sidan ska tas bort vid en vald tidpunkt.

Flytta sida, radera sida och redigera sidegenskaper

Vid publiceringsmenyn hittar du även dessa alternativ:

 • Sidegenskaper – här kan du ändra sidans titel, namn, ställa in sökord i metadata m.m. (som du fyllde i när du skapade sidan).
 • Pilarna Flytta upp / Flytta ned – flyttar sidan du står på upp eller ned i sidstrukturen (och menyn på sidan).
 • Radera sida – tar bort hela sidan du står på och alla dess undersidor.
 • Radera allt innehåll – raderar allt innehåll på sidan så att du kan börja om och lägga till innehåll på en ny tom sida. Evetuellt publicerat innehåll ligger kvar orört tills du väljer att publicera sidan på nytt.