Innehåll – 
Lägg till och redigera moduler

Lägg till innehåll på webbplatsen.

Innehåll

En ny tom sida som saknar innehåll och du ställs inför två valmöjligheter för att lägga in textbilder och andra typer av innehållsmoduler:

>> Lägg till innehåll

>> Kopiera innehållet från

Lägg till innehåll…

Gör så här!

 • Välj >> Lägg till innehåll för att skapa en sida med nytt utseende och nytt innehåll. Du kan då med hjälp av moduler skriva in text, lägga in bilder, skapa tabeller o.s.v. i den ordning du vill.
 • Nytt innehåll-menyn öppnas och du kan välja vilken typ av modul du vill ha och sedan göra önskade inställningar.
 • Klicka OK så skapas ditt innehåll automatiskt i en kolumn och ett avsnitt att utgå ifrån när du fortsatt bygger upp sidans layout

Lägg till nytt innehåll på sidan genom att välja en modul ur listan.

Kopiera innehållet från

Om du vill skapa en sida som liknar en som redan finns väljer du >> Kopiera innehållet från så kan du kopiera den befintliga sidan för att spara en massa siduppbyggnadsarbete.

Gör så här!

 • Välj >> Kopiera innehållet från.
 • Stega i strukturen och välj den sida som skall kopieras. Du kan välja att kopiera den publicerade versionen eller den version av sidan som finns i redigeringsläget men ännu inte publicerats.
 • Klicka OK så skapas sidinnehållet.

Redigera befintligt innehåll

Ställ muspekaren på det objekt som skall redigeras, så gulmarkeras det aktuella området och dessa redigeringsval kommer fram:

 • Kolumn
 • Avsnitt

Gör så här!

 • Klicka på pilen längst upp i det vänstra hörnet av objektet eller högerklicka på det gula fältet så öppnas redigeringsvalen för aktuellt stycke.
 • Klicka OK för att stänga modulens redigering.
 • Med valen Flytta upp och Flytta ned kan du byta plats med andra stycken.

Radera innehåll

Du kan enkelt ta bort allt innehåll ur ett stycke, t.ex. text eller bild.

Gör så här!

 • Klicka på pilen i övre väntra hörnet eller högerklicka på modulen du vill ta bort, så valen för redigering kommer fram.
 • Välj: ”X Radera” för att radera innehållet.

Du kan välja att ta bort hela innehåll i en kolumn eller ett avsnitt på samma sätt som du tar bort innehåll ur ett stycke – använd det röda krysset på avsnittslisten eller kolumnlisten.