Tabellmodul

Bygg tabeller till webbplatsen.

Skapa tabell

Tabeller är bra för att presentera information på ett lättöverskådligt sätt. De kan användas för att skriva rena sifferuppställningar, men även till text och bilder.

Gör så här!

 • Klicka på >> Lägg till innehåll för att visa Nytt innehåll-menyn.
 • Välj Tabell.
 • Skapa tabellen genom att använda de gröna pilarna nedåt eller till höger för att skapa tabellfält som du sedan fyller med innehåll direkt eller senare efter att du skapat färdigt din tabell.
 • För att radera en rad eller kolumn använder du det röda krysset.
 • De svarta pilarna flyttar kolumnen eller raden uppåt, nedåt eller åt sidorna.
 • Även i en tabell kan du länka till andra delar av din eller någon annan webbsida genom att använda länkknappen.
 • Du kan också formatera texten med fet eller kursiv stil.

Bygg upp tabellen med celler på höjden och i sidled med de gröna pilarna i verktyget.

Länka i tabell

Gör så här!

 • Öppna tabellredigeraren för bilden du vill länka.
 • Markera önskat tabellfält och klicka på länkknappen.
 • Välj vilken slags länk du vill använda i listan med alternativ.
 • Fyll i uppgifterna som behövs för den valda typen av länk och klicka därefter OK för att skapa länken.
 • Klicka OK för att stänga tabellredigeraren.

Även i en tabell kan du länka texten till andra delar av din eller någon annan webbsida genom att använda länkknappen.