Textmodul

Bygg textinnehåll på webbplatsen.

Lägg till text

Textmodulen används för att bygga vanligt textinnehåll på sidan. Du kan skriva text, lägga in rubriker och formatera ord, text och textstycken som i vilken texteditor som helst.

Gör så här!

 • Klicka på >> Lägg till innehåll för att visa Nytt innehåll-menyn.
 • Välj Text.
 • Skriv in din text i texteditorn och formatera med rubriker så som du vill att det ska se ut på sidan. T.exVälj Huvudrubrik (Rubrik 1) och skriv in rubriken. Välj sedan Brödtext och skriv in textstycket. OBS! Trycker du på Enterknappen får du vanliga radbrytningar i texten. 
 • Ska befintlig text redigeras är det bara att skriva över eller lägga till text och stycken som i vilken editor som helst.
 • När du är klar med inskrivningen av texten klickar du på OK, så stängs redigeraren och du ser hur din text ser ut på webbsidan.

Verktygen i CMS texteditor

Textredigeringsmodulen innehåller en mängd olika alternativ för att formatera texten och lägga till funktioner.

 • Justera text – vänsterjustera, centrera, högerjustera eller marginalljustera.
 • Numrerad lista och punktlista.
 • Öka/minska indrag.
 • Infoga/radera länk i text
 • Klistra in utökade tecken (specialtecken).
 • Lägga in ikoner.
 • Visa block – visar formatmallarna som tydliga block i textregigeraren, så du ser hur styckena hänger ihop.
 • Formatmallar/rubriknivåer.
 • Olika teckenstilar – fet, kursiv, understruken, genomstruken text.
 • Radera formatering – rensar formateringar som vanligen kommit med av misstag, t.ex. genom att texten klistrats in från annan källa.

Tips!

För att veta vilken knapp som gör vad, ställ markören ovanpå en symbol (utan att klicka) så kommer en hjälptext upp som beskriver vad varje knapp gör.