Provisionsredovisning

Provision betalas ut kommande månad och skall redovisas den sista varje månad. Ofullständig redovising betalas ej ut.

Period

Provisionsredovisning