Koncernen Internet­media

Internetmedia­gruppen

Internetmedia är en koncern bestående av moderbolaget Internet Media Group AB samt dotterbolagen Internetmedia Kommunikationsbyrå AB, Site Server Sverige AB och Project Office Scandinavia AB.

Så här tänker vi

Företagspolicy

Koncernens övergripande policy är att våra uppdragsgivare skall känna sig säkra och vara nöjda med den service vi ger och de arbeten vi utför.

Säkerhetspolicy

Den information som anförtros Internetmediagruppen hanteras alltid med sekretess. Lagring av media eller dokument skall hållas oåtkomlig för obehöriga. På samma sätt som vi skyddar våra egna datorer mot intrång håller våra kunders hemsidor och e-postkonton högsta säkerhetsnivå. Ett aktuellt antivirusprogram är installerat på e-postservern och webbservern är skyddad av kraftfulla brandväggar. Backup av webbservern sker minst varannan dag.

Kundpolicy

Våra uppdragsgivare känner sig välkomna till oss och känner trygghet i de tjänster vi erbjuder. Vi sätter uppdragsgivaren i fokus och identifierar hans/hennes behov tillsammans. Vi hanterar eventuella reklamationer och önskemål om förändringar enligt uppdragsgivarens vilja. I vår kundrelation ingår en "nöjd kund"-garanti upp till sex månader efter genomfört uppdrag.

Vill du också öka din försäljning?