Tillgänglig webb gör webben bättre för alla

Tillgänglighet och WCAG 2.1

Lagen om tillgänglighet för offentlig verksamhet trädde i kraft 23 september 2020 och går ut på att webbplatser och appar ska kunna användas av alla.

Hur vi jobbar med tillgänglighets­anpassning

Tillgänglighetsanpassning – för vem?

20% av Sveriges befolkning, vilket innebär ungefär 2 miljoner människor, har olika funktionsnedsättningar som påverkar deras användning av webbplatser och applikationer. Lagen om tillgänglighet i offentlig sektor som trädde i kraft 23 september 2020 går ut på att samtliga användare ska kunna använda webbplatsen eller applikationen.

Analys och åtgärdsplan

Utifrån riktlinjerna i WCAG 2.1 går vi igenom din webbplats och analyserar er sajt utifrån de lagkrav som krävs av Webbdirektivet, dvs WCAG 2.1 nivå AA och EN 301 549. Utifrån vad vi kommer fram till i analysen tar vi fram en sammanställning över de riktlinjer som inte uppfylls och vilka åtgärder vi rekommenderar. Åtgärderna delar vi in i tre kategorier; Grafik, innehåll och kod.

Workshop

Att tillgänglighetsanpassa en webbplats eller applikation handlar inte bara om att genomföra ändringar på nuvarande innehåll och plattform utan ofta krävs det ett genomgående förändring av arbets- och tankesätt. Tanken med en workshop är att vi tillsammans med er reder ut och diskuterar vilka förändringar och tankesätt som behöver ändras.

Tillgänglighetsredogörelse

Vi hjälper dig att skapa den tillgänglighetsredogörelse till er webbplats som uppfyller kraven som ställs av myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Referenskunder

Bergs Tingslags Elektriska, www.btea.se

Vill du veta mer hur du skapar en tillänglig webbsida?

Medarbetera visar upp webbplats som genererar fler affärer