Skapa en tydlig visuell identitet

Grafisk profil och trycksaker

Ett starkt varumärke bygger på igenkänning och skapas genom att kommunicera en tydlig och enhetlig grafisk profil.

Vi bygger ditt varumärke

Logotyp och profilmanual

Som erfaren reklambyrå bygger vi upp ditt varumärke med en väl genomarbetad logotyp och profilmanual och når din målgrupp med tilltalande trycksaker.

Den grafiska profilen har sin grund i företagets identitet; kommunikationen av affärsidé och mål. Det är vår utgångspunkt när vi tar fram en profilmanual som är ett regelverk för hur logotyp, typsnitt, färger och bildmanér ska användas för att profilera ditt företag på bästa sätt.

Kommunicera med trycksaker

För att kunna kommunicera med dina kunder måste du och ditt varumärke synas. Utifrån den grafiska profilen skapar vi behovsanpassat profilmaterial och snygga trycksaker som tilltalar din målgrupp.

Vi skapar

  • Logotyper och profilmanualer
  • Annonser
  • Foldrar, broschyrer, och kataloger
  • Visitkort, brevpapper och kuvert
  • Förpackningar
  • Böcker
  • Skyltar
  • Rollups
  • Reklamkampanjer

Behöver ditt företag en ny grafisk profil?

Kristina jobbar med grafiska profiler