Innehåll som lyfter ditt budskap

Översättning, copy och foto

För att en webbplats eller en trycksak ska bli så bra och effektiv som möjligt krävs att alla delar är genomtänkta och samspelar med varandra. Riktigt bra texter och bilder gör att ditt budskap når din målgrupp.

Det här kan vi hjälpa dig med

Copy

En text ska vara koncis, begriplig och slagkraftig. Vi kan konsten att anpassa och rikta texter till just din målgrupp och är väl insatta i vad för slags texter som krävs till respektive medier.

Översättning

Ett korrekt språk till rätt målgrupp är en förutsättning för att nå fram med ditt budskap så att alla förstår. Vi erbjuder professionella översättningstjänster till och från flertalet europeiska språk för företag, myndigheter och organisationer med behov av internationell marknadsföring och information. De översättare vi anlitar har fackkunskaper inom marknad, teknik, ekonomi och juridik. De är oftast också födda, bosatta och verksamma i det land som du vill kommunicera med.

Foto

Att låta en professionell fotograf ta bilder till din marknadsföring är viktigt. Bilder påverkar dina kunder på ett annat sätt än texter. En bild som kompletterar en text lyfter fram den känsla och det budskap du vill förmedla. Samtidigt skickar den en signal om graden av professionaliteten i ditt företag. Vi samarbetar med ett flertal fotografer som har olika kunskap och inriktning inom foto. Tillsammans med dem levererar vi optimala bildlösningar för webb och print.

Illustration

Ett alternativ eller komplement till foton och texter kan vara illustrationer. De kan i vissa fall ge mer liv åt din hemsida eller trycksak, medan den i andra fall kan förklara och förtydliga svårare texter. Vare sig det gäller illustrationer för barn, teknik eller dekoration kan vi hjälpa er att ta fram något som passar dig. Vi samarbetar med flera illustratörer.

Film

Allt fler använder film och tv för att presentera eller informera om sin verksamhet. Via bild och ljud gör ditt budskap ett djupare intryck. Internetmedia samarbetar med aktörer inom film och tv som gör dokumentationer av hög kvalitet.

Animering

Animering underlättar för era kunder när du behöver ge en tydlig bild av ett projekt som kanske inte är klart. Animering oslagbart när du exempelvis vill visa hur ett tänkt nybygge ska se ut i så verklig form som möjligt eller när du vill visa och illustrera hur en produkt fungerar på ett så pedagogiskt sätt som möjligt.

Vill du ha schysst innehåll på din webbplats?

Krisitna tittar efter bra innehåll på webbplatsen