Digital strategiplan för Reaxcer AB

Digitalisering

Internetmedia har fått i uppdrag och genomfört en digitaliseringsplan för Reaxcer AB

Digitalisering av Reaxcer AB

Vårt uppdrag har varit att genomlysa samtliga delar i företaget och ha en dialog med personalen på de olika avdelningarna map digitalisering. Vårt uppdrag var också att ta fram en plan.

Vårt uppdrag

Genomlysning av samtliga avdelningar i bolaget, dialog och samtal med personalen, arbetsmetoder, arbetsprocesser, effektivisering, systemstöd, organisation och lönsamhet.

Ansvarig digital strateg

Joakim Persson
joakim.persson@internetmedia.se

Kundkontakt

Michael Schahine
michael.schahine@reaxcer.se

Behöver ditt företag en digital strategi?

En digital strategi och en plan för hur företaget på bästa möjliga sätt använder digitalisering för att öka effektivitet och lönsamhet är en avgörande pusselbit i ditt företags utveckling. Vi berättar gärna mer vid ett möte.