Google Ads för Sveriges nya bygghandel

Google Ads – K-Bygg

K-Bygg klev in på den svenska bygghandels­marknaden under 2019, som en gren av den finska koncernen Kesko. Internetmedia har sedan starten stått för kedjans annonsering på Google Ads.

Konvertering och varumärkes­byggande

K-Bygg var ett helt nytt varumärke, så mycket av annonseringen har handlat om att få rätt exponering och i slutändan driva besökare till det som numer har växt till omkring 40 butiker runtom i landet. 

För att få så många kontaktytor som möjligt och för att kunna dra nytta av många olika kampanjegenskaper har vi kombinerat sökannonser, display, Google Shopping och Local Campaigns och tillsammans hittat ett upplägg för den grundläggande marknadsföringen och för kampanjperioderna.

" Internetmedia har under de senaste åren hjälpt oss på K-Bygg och Gärdin & Persson med att bygga upp och förvalta vår digitala marknads­kommunikation och varumärke på Google Ads. 

Internetmedia har även varit en aktiv partner för att planera, utveckla och diskutera vår digitala kommunikation i denna kanal i löpande förvaltning, vid förvärv, kampanjer och etablering av nya K-Bygg butiker.

Samarbetet har fungerat mycket bra och vi har fått mycket bra hjälp och haft ett mycket bra samarbete med Kristina och Annabella på Internetmedia. De har visat på stor flexibilitet och lyhördhet kring våra behov och har varit ett bra och givande bollplank för att hitta nya lösningar till vår kommunikation på Ads.
 
Jag kan varmt rekommendera Internetmedia, Kristina och Annabella till andra företag som också vill ha en kunnig partner i sin digitala resa på Google Ads."
 
Anette Julander
E-handelsansvarig K-Bygg Fresks samt ansvarig för digitala medier samt sociala medier för koncernen K-Bygg och Gärdin & Persson.

Vårt uppdrag

Etablering, produktion och löpande förvaltning av kampanjer på Google Ads

Projektgrupp

Kristina Orjala • Annabella Johansson • Joakim Persson

Vill du också påbörja din resa med Google Ads?

Som Google Partner har vi en gedigen kunskap om Google Ads tjänster och produkter vilket är en trygghet för dig när du ska annonsera!