Exportmognad i nytt webb­verktyg

Systemutveckling till Hugin Biz

Internetmedia har tillsammans med Hugin Biz utvecklat webbverktyget Ready 4 Export.

Systemet som hjälper dig att bli redo för export!

Med Ready 4 Export få du koll på om du är redo!

HuginBiz® har i över 15 år hjälpt företag med internationell expansion. Under åren har vi lärt oss att alla delar och funktioner i ett företag sällan är exportmogna. En kedja blir aldrig starkare än sin svagaste länk. Ibland är det lite känsligt att som utomstående peka på brister i kompetens, resurser eller rutiner. 

Vi bestämde oss därför att ta hjälp med att utveckla ett ”själv-test” online för våra kunder att själva analysera var ev. förstärkningsbehov behövs.

Vårt uppdrag

Systemutveckling av webbapplikation.

Projektgrupp

Magnus Göransson, utveckling • Anders Wickman, utveckling • Joakim Persson, digital rådgivning och projektledning • Johan Lindström, design

Referensutlåtande

Vi på HuginBiz® har i över 15 år hjälpt företag med internationell expansion. Under åren har vi lärt oss att alla delar och funktioner i ett företag sällan är exportmogna. En kedja blir aldrig starkare än sin svagaste länk. Ibland är det lite känsligt att som utomstående peka på brister i kompetens, resurser eller rutiner. Vi bestämde oss därför att ta hjälp med att utveckla ett ”själv-test” online för våra kunder att själva analysera var ev. förstärkningsbehov behövs.

Internetmedia har inte bara hjälpt oss ta att fram ett unikt verktyg för detta utan också bidragit med ytterligare integrerade funktioner så att kunderna kan benchmarka mot andra jämförbara företag och branscher, genomföra testet helt anonymt och illustrera output med smarta dashboards och diagram för snabbare förståelse.

Våra kunder har gett vårt verktyg högsta betyg vilket vi gärna skickar vidare till teamet på Internet Media.

Martin Kössler
CEO
+46 (0)705 907 720

Har du en dröm du vill förverkliga?