Interaktiv tidslinje berättar historien

Webbutveckling – Persson Invest

Persson Invests historia sträcker sig ända tillbaks till hästhandel i början av 1900-talet. Internetmedia fick uppdraget att ta fram en applikation för att berätta om koncernens framväxt.

Persson invests tidslinje
Persson invests tidslinje

Följ berättelsen, från stallplats till laddstolpe

Storytelling med animerad linje

Den animerade linjen tar sin början vid år 1900 och leder besökaren under dryga hundra år vidare på en resa igenom tiden, för att stärka företagets indentitet och varumärke. Fylld med bilder, serier och film skapas ett intresse för koncernen och en känsla av samhörighet hos kunder och medarbetare.

Applikationen är byggd för att låta berättelsen avslöjas en del i taget, på ett sätt som engagerar och uppmuntrar besökaren att skrolla vidare. För att sätta tidslinjen i perspektiv finns mellan nedslagen även allmänna historiska händelser utmärkta – saker som har betydelse för koncernens fortsatta utveckling eller för samhället i stort.

Internetmedia fick som uppdrag att skapa en visuellt intressant och levande tidslinje om Persson Invest. Med högt ställda krav på utseende, funktion, dynamik och prestanda, byggde vi en tidslinje som fungerar konsekvent på olika typer av enheter och skärmstorlekar. Tidslinjen är dessutom är lätt att underhålla och komplettera – historien Persson Invest fortsätter ju.

Automatisering

Tidslinjen finns även med en automatierad version, som efter givna tidsintervall bläddrar själv mellan punkterna för att kunna sitta uppe som ett bildspel på en skärm.

Vårt uppdrag

Idé och koncept, utveckling av responsiv tidslinje till Persson Invests webbplats.

Projektgrupp

Johan Lindström, design och produktion • Kalle Brisland, utveckling • Joakim Persson, digital rådgivning

Referensutlåtande

Internetmedias medarbetare har på ett självständigt och kreativt sätt gått ifrån en grov idé om en tidslinje på webben till ett resultat som balanserar utmärkt mellan mediets skilda potentialer i form av överblickbarhet, fördjupning och varierade kommunikationssätt.

Som partner är de professionella, idérika och responsiva. Med deras öppna sinnen och ständigt närvarande omtanke om kundens behov är det en fröjd att gemensamt resonera sig fram till goda lösningar på knepiga problem.

Mattias Warg
Tidslinje
Project Office

Har du också en historia att berätta?