Fria Skog AB

Webbplats skogsbruk

Ny design för bättre kommunikation

Referensutlåtande

En utmaning att nå den nya generationen

"Att nå ut till den nya generationen skogsägare är en utmaning för oss, och där har Internetmedia hjälpt oss att hitta en väl anpassad plattform för detta. Vi ser fram mot vidare samarbete."

Referensperson

Tobias Jönsson, VD

0647 - 61 10 95
tobias@friaskog.se

Vill du också ha bättre kommunikation på din webbplats?