Digital identitet för fjällets elnätsbolag

Webb och digital identitet – Blåsjön Nät

Internetmedia har tagit fram en ny responsiv webbplats åt Blåsjön Nät, med nya funktioner för ökad service till kundinloggningen "Mina sidor".

Blåsjön näts webbplats i ipad
Vacker vy över Blåsjön
Webbplatsens sida visas på laptop

Referensutlåtande

Effektivare kundservice med Mina Sidor

"För Blåsjön Nät är det viktigt att webben kan lösa många av de ärenden som annars skulle belasta kundservice. På Mina Sidor finns därför lösningar som kan besvara många frågor som en kund kan ha angående sitt nätavtal." 

Ingemar Persson
Ingemar.Persson@partners.fortum.com

Responsiv plattform och design

Ny responsiv webbplats

Blåsjön är ett litet nätbolag beläget i Jämtland och har kunder inom Strömsunds kommun. De önskade sig en modern webb­plats, som erbjuder kunderna bra service och lättåtkomlig information. De ville också uppdatera Mina sidor så även de är moderna och responsiva.

Internetmedia byggde upp en responsiv webb­plats med helt ny design åt företaget. Designen är enkel och tydlig så kunden lätt kan hitta dit den vill.

Mina sidor

För Blåsjön Nät är det viktigt att webben kan lösa många av de ärenden som annars skulle belasta kundservice. På Mina Sidor finns därför lösningar som kan besvara många frågor som en kund kan ha angående sitt nätavtal. Kunden kan exempelvis se sina fakturor, elförbrukning och avtal. Det finns även ytor för förklarande texter kring hur man som elkund läser av förbruknings­diagrammen.

Vårt uppdrag

Responsiv webbsida med ny design och funktion, som även innehåller en snygg och funktionell lösning för Mina sidor.

Projektgrupp

Johan Lindtröm, webbdesign och produktion • Kristina Orjala, projektledning och produktion • Anders Wickman, Webbutveckling • Kalle Brisland, Webbutveckling • Joakim Persson, digital rådgivning

Vill du också erbjuda dina kunder moderna Mina sidor?