Ett miljard­företag får ny digital identitet

Webb och design – Persson Invest

Målet med Persson Invests nya designkoncept och webbplats är att visa upp ett levande företag –  att lyfta fram människorna bakom verksamheterna, och inte enbart produkterna de producerar eller säljer.

Persson invest en lastbil med vacker bakgrundsvy
Persson invest papper
Webbplatsen på en datorskärm

Resultat

51 % fler besökare på den nya mobil­anpassade webben

Efter redesign och mobilanpassning har Persson Invests webbplats ökat sin trafik med ca 51%.

Webbportal för en stor koncern med flera dotterbolag

Responsiv webbplats med människor i fokus

Persson Invest är ett familjeägt bolag som bedriver handel med person­bilar, last­bilar och bussar samt verksamhet inom hyvleri, skog och fastighets­förvaltning. Koncernen omsätter cirka 4 miljarder och har cirka 1000 medarbetare. Vi på Internetmedia har jobbat tillsammans med dem sedan 2014 och har med jämna mellanrum vidare­utvecklat deras webbplats och uppgraderat med ny teknik. Webbsidan är sedan en tid tillbaka responsiv och fungerar därmed lika bra i desktop som på ipad och mobil­telefoner.

Persson Invest är ett stort bolag, som kräver en stor webbplats, med plats för samlade fakta och intressanta artiklar – plats att berätta historien om hur Sven O Perssons hästhandel växte till en stor koncern med hela Norden som spelplan.

Arbetet med webben har tagit avstamp i följande uttalande från Bob Persson, styrelseordförande Persson Invest: ”Bilar och skog i all ära, men egentligen är vi mest intresserade av människor. Min pappa Sven skrev på 60-talet: KUNDEN är inte en utomstående – utan hör ihop med vårt företag. Det gäller fortsatt.”

Ny design med starka färger och former

Med starka färger får varje gren i företaget en egen identitet, som sammanstrålar under moderbolagets webbplats och varumärke. Alla grenar får ta för sig och visa upp den stora bredd som finns i koncernens verksamhet.  

Med det klassiska typsnittet Futura (ritat 1927) knyter vi dessutom an till 30-talet och den tidpunkt då Sven O Persson startade bolaget.

Interaktiv karta och infografik

På webbplatsen finns en internaktiv karta som presenterar hur bolagets olika verksamheter är fördelade i Sverige och Norge. Kartorna har även legat till grund för årets årsredovisning, tillsammans med ett antal grafiska diagram.

Projektgrupp

Kristina Orjala, projektledning, design och produktion • Johan Lindström, webbdesign och produktion • Kalle Brisland, webbutveckling • Joakim Persson, säljare & digital rådgivare.

Vill du också ha en responsiv webbplats?