Transport­företaget med människan i fokus

Ny webbplats – Reaxcer

Människor är allt – även i transportföretag. Det är de som möter kunden och det är de som vårdar kundrelationen. Med en webbsida som kommunicerar människor och deras kompetens förmänskligar vi en bransch som ofta handlar om maskiner.

Reaxcers nya webbplats på ipad
Reaxcers webbplats är responsiv
Reaxcers webbplats i mobiltelefon

Resultat

47% fler besökare på webbsidan

Efter lanseringen av Reaxcers nya mobilanpassade webbplats har besökarantalet ökat med 47 %.

Smart design och funktion förenklar för slutkunden

Digital plattform som visar kompetens och service

Internetmedia har jobbat med Reaxcers webbplats i många år och uppdaterat den med nya tekniksa lösningar med jämna mellan­rum. Den senaste stora förändringen gjordes under hösten 2016, då en helt ny digital plattform utvecklades.

Målet har varit att skapa en webb som riktar sig till kunderna och att visa upp kompetensen och människorna inom Reaxcer. På den nya webben har vi fokuserat mer på människor som utgör Reaxcer i stället för på maskiner och lastbilar. 

"Den nya webbsidan speglar på ett bättre sätt vad vi som företag kan erbjuda. Professionell och personlig service, och hög kompetens", säger Reaxcers vd Michael Shahine.

Ny fräsch design och nytt bild- och texmaterial

Till webben har det tagits nya bilder av Göran Strand, mer känd som Astrofotografen och text­innehållet har till stora delar producerats av vår samarbets­partner Trampolin PR

Internetmedias uppdrag har varit att fräscha upp designen och samtidigt förbättra funktionen för kunderna som besöker webben, så att de lätt ska kunna navigera på sidan och hitta det som är intressant. Med naturliga platser för nyhets­rapportering och media­arkiv finns möjligheter att hålla webbplatsen levande och intressant för besökaren.

Reaxcer

Reaxcers 225 åkerier tillhandahåller de tillsammans 650 fordon som löser stora och små uppdrag varje dag. Vi på Internetmedia har arbetat med Reaxcer sedan 2011 och tycker att det är jätte­spännande att följa dem på resan mot ett stort, stabilt och starkt varumärke.

Projektgrupp

Johan Lindtröm, webbdesign och produktion • Kristina Orjala, projektledning och produktion • Anders Wickman, Webbutveckling • Joakim Persson, digital rådgivning

Vill du också öka din försäljning?