20 740 insamlade underskrifter på 3 veckor

Folkomröstningskampanj Stornorrland

Folkinitiativet Rösta om Stornorrland hade som målsättning att få till en folkomröstning om Ja eller Nej till Stornorrland. 

Papperspåse med text om kampanjen
En bok som visar information
Rösta om stornorrland visas på en laptop

Resultat

20 740 insamlade underskrifter på 3 veckor

Underskrifterna lämnades fram till regionfullmäktiges ordförande i Jämtland Härjedalen, och i de efterföljande förhandlingarna beslutades att Jämtlands län inte skulle anslutas till Stornorrland. Strax därpå, i slutet av november, sprack regeringens planer på en regionreform helt och hållet – det blir inga nya storregioner inom en överskådlig tid.

Framgångsrik kampanj

Strategi och kampanjarbete

Kampanjen startades den 14 september 2016 och bara efter två veckor uppnådde kampanjen sitt mål med 11 000 röster. Den 6 oktober 2016 avslutades kampanjen framgångsrikt, med makalösa 20 740 st underskrifter.

Internetmedia har i Folkiniativet Rösta om Stornorrland varit ansvarig för digitala kampanjstrategin och en central roll i kampanjens initiativkommitee. Vi har haft ansvaret för att ta fram det grafiska kampanjmaterialet och det digitala i form av hemsida, CRM-system och kommunikationssystem.

Digital och analog röstinsamling

Kampanjen inleddes med en digital kampanj med syfte att få så många som möjligt att stödja Kampanjen Stoppa Stornorrland. För att stöda kampanjen fyllde man i ett formulär på hemsidan och där med visades även namnet på den som skrivit på direkt på hemsidan. Den digitala kampanjsigneringen skrevs på av folk från hela landet och landade på ca 10 000 st personer.

För att tillgodose de krav som finns i Kommunallagen om hur man gör för att samla in underskrifter för att få till en folkomröstning skapades en ny webbsida och ett marknadföringsmaterial för de som på gator och torg skulle samla in underskrifter.

Vårt uppdrag

Kampanjstrategi, idé och koncept, formgivning av grafisk profil, annonskampanjer, broschyr och webbplats.

Projektgrupp

Joakim Persson, kampanjstrategi • Johan Lindström, webbdesign och produktion • Kristina Orjala, projektledning och grafisk design

Vill du också göra en framgångsrik kampanj?