Helhets­koncept för ökad trafik­säkerhet

Förpackningskoncept och varumärkesstrategi – Save Lives Now 

Save Lives Now producerar och säljer reflexer, alkotester och rädda-liv-kit samtidigt som de arbetar för att höja allmänhetens intresse för att rädda liv.

Design och strategi

Kommunicera ett viktigt budskap

Internetmedia har varit med sedan Save Lives Now startade 2014 och tillsammans har vi steg för steg arbetat fram strategi och designkoncept för att företaget ska växa och etablera sig på marknaden. Varumärket och produkterna är nu lanserade inte bara i Sverige utan nyligen också i Norge, Finland och Danmark.

Konceptet bygger på liv och hopp samtidigt som det visar på allvar och seriositet. Ett snällt formspråk som ändå har mycket mörka toner för att ge tyngd åt företagets viktiga budskap.

”Together we save lives!”

Marknadsföring av helt nya typer av produkter

Företagets engångsalkotestet är helt nytt i sitt slag på den svenska marknaden, och vi på Internetmedia tycker att det varit en spännande process att att fått ta fram kommunikationen för att introducera produkten. Alko Engångstest har på väldigt kort tid ökat i kännedom och börjar nu vara en etablerad produkt i många butiker.

Förpackningsdesign och reklamkampanjer

Save Lives Now’s kanske viktigaste marknadsföringskanal är det som möter kunden i butik. Mycket fokus ligger därför på att få ett sammanhållet förpackningskoncept med tillhörande displayer och ställ för idealisk exponering av varje produkt.

Andra viktiga bitar har varit att öka kännedomen om varumärket och produkterna genom återkommande reklamkampanjer i bland annat Aftonbladet och sociala medier.

Vårt uppdrag

Idé och koncept, formgivning av grafisk profil, annonskampanjer, förpackningar och webb.

Projektgrupp

Joakim Persson, koncept och strategi • Kristina Orjala, grafisk design • Maria Hansson, grafisk design.

Resultat

Produkter som säljs i hela norden

Save Lives Now säljer nu produkter hos butikskedjor över hela norden.

Vill du prata design och strategi?