Mediegruppen Marklund & Sandelin

Webbplats till kommunikationsbyrå

Vi på Mediegruppen Marklund & Sandelin bestämde oss för att utveckla vår hemsida till ett affärsmässigt nav. Målet var att hemsidan både på ett tydligt sätt ska beskriva våra tjänster, men också vara till nytta för våra uppdragsgivare och skapa nya affärer.

Webbsida

Antalet besökare har mångdubblats

Efter att vi träffat ett antal företag inom området valde vi Internetmedia som samarbetspartner för vår digitala kommunikation. Ett val som vi idag är mycket nöjda över. Internetmedia och dess medarbetare har en bred kompetens och en lång erfarenhet av att bygga affärsdrivande hemsidor. De är dessutom lyhörda och drivande, en ovanlig kombination.

Vi är mycket nöjda över vår hemsida och antalet besökare har mångdubblats. Eftersom vi arbetar mycket med utbildning har vi också börjat använda hemsidan för att spara tid och pengar kring exempelvis utbildningsdokumentation. Nästa steg är att utveckla kundregister och olika databaser för att snabbt, kostnadseffektivt och målgruppsanpassat kommunicera med tidigare kursdeltagare. Internetmedia har många goda idéer och egna verktyg när det gäller hemsidans fortsatta utveckling.
 
En hemsida är en levande kommunikationskanal, som ständigt behöver utvecklas, förnyas och integreras med andra kommunikationskanaler. Därför känns det tryggt för oss att Internetmedia finns med på den resan, med deras engagemang, kompetens och drivkraft.
 
Mediegruppen är en kommunikationsbyrå som bidrar till ökad framgång för våra uppdragsgivare genom att vi hjälper dem att formulera begripliga budskap som berör medarbetare, medborgare/kunder och medier. Det gör vi genom utbildning och rådgivning. Företaget består av sju medarbetare. Vi finns på tre orter i landet, Östersund, Sundsvall och Karlstad.
 
Jag ger med glädje Internetmedia och dess medarbetare våra varmaste rekommendationer.

Referensperson

Lars-Erik Marklund
Mediegruppen Marklund & Sandelin AB
 

Vill du också öka din försäljning?