Jamtli – Historieland

Webbplats till Jamtli – museum

Efter en lång process och många olika alternativ i luften, valde vi att samarbeta med Internetmedia om produktionen av vår nya hemsida www.jamtli.com. Det har vi inte ångrat.

Webbplats till länsmuseum

Kunskap och bra serviceanda hela vägen

Internetmedia har varit lyhörda för våra önskemål, och samtidigt kommit med kreativa förslag under hela processen. Eftersom företaget finns i Östersund kunde vi träffas någon gång i veckan under uppbyggnadsfasen, vilket var en stor fördel. Tidsplanen har hållits, och vi har bemötts av kunskap och bra serviceanda hela vägen. Vi kan varmt rekommendera Internetmedia för större och mindre webbprojekt. 

Referenspersoner

Ingemar Mårs
Informatör och sektionschef 
ingemar.mars@jamtli.com

Torstein Johnsrud
Antikvarie, avd. för information och publik
torstein.johnsrud@jamtli.com
www.jamtli.com

Vill du också prata webb?