Ditt första steg till fler affärer

Möte & affärsförslag

Boka en kostnadsfri träff med vår rådgivare, så lär vi känna varandra och tar fram en plan för hur vi kan utveckla ditt företags digitala kanaler.

Hur vill du utveckla ditt företag?

För att Jocke ska kunna vara så förberedda som möjligt inför mötet vill vi att du kortfattat beskriver hur dina önskemål och behov ser ut.

Vem är du?

Hur ser dina önskemål och behov ut?

Vad händer med dina uppgifter?

När du kontaktar oss blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är Internetmedia Kommunikationsbyrå i Sverige AB, Storgatan 39, 83133 Östersund.

Kontakta info@internetmedia.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information.Övrig information sparas ungefär 1 år för uppföljning och marknadsföring i enlighet med Datainspektionens praxis.

Kontakta oss om du har funderingar

Vill du stärka ditt varumärke
och öka försäljningen?