Ditt första steg till fler affärer

Offertförfrågan

Ditt första steg till en ny och säljande webbsida är att ta reda på vad det kostar. Skicka oss en offertförfrågan så kommer någon av oss att ta kontakt med dig.

Vad vill du ha hjälp med?

Dina kontaktuppgifter

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välj rådgivning

Vad händer med dina uppgifter?

När du begär en offert av oss blir du registrerad i vårt kundregister, som används för kundadministration, marknadsföring och verksamhetsuppföljning. Personuppgiftsansvarig för registret är Internetmedia Kommunikationsbyrå i Sverige AB, Storgatan 39, 83133 Östersund.

Kontakta info@internetmedia.se om du har frågor, om du vill begära rättelse av informationen eller om du vill veta vad som är registrerat om dig i registret. Förutom de uppgifter du själv lämnar i din anmälan, registreras endast administrativ information.Övrig information sparas ungefär 1 år för uppföljning och marknadsföring i enlighet med Datainspektionens praxis.

Kontakta oss om du har funderingar

Vill du stärka ditt varumärke
och öka försäljningen?