Lär dig allt om person­uppgifts­hantering

GDPR-utbildning

Den nya dataskydds­förordningen (GDPR) ersätter Personuppgiftslagen och ska börja tillämpas den 25 maj 2018.

Utbildning i GDPR och registervård

Plats: Internetmedia, Storgatan 39 ÖStersund. (ev annan lokal beroende på intresset)

Tid: 9:00–16:00

Datum: 28 mars

* Om utbildningen har för få deltagare avbokas utbildningen och nytt datum sätts.

Pris: 5000 :- / person exkl moms

Kursinnehåll

09:00–12:00

 • Genomgång av dataskyddsförordningen
 • Vad är en personuppgift?
 • Vad är behandling av personuppgifter?
 • När är behandling tillåten?
 • Viktiga definitioner?
 • Sanktioner?

Lunch

13:00–16:00

 • Förutsättningar för behandling av personuppgifter ?
 • Hur hanterar jag ett integritetsintrång?
 • Vad gäller vid överföring till tredje land?
 • Vad har jag för skyldigheter?
 • Vad menas med ”Privacy by Design”?
 • Behöver jag ett dataskyddsombud?
 • Dokumentation - förberedelse för GDPR.


Anmälan tlll utbildningen / fakturainformation

* Avbokning kan ske 24 timmar innan på mailadress joakim.persson@internetmedia.se. Om inte detta sker debiteras 1500 kr per person.

Vill du ha hjälp att se över dina register och datahantering?